Περπάτημα και επιβίωση

Περπάτημα και επιβίωση

Περπάτημα και επιβίωση

Περπάτημα ( αριθμός βημάτων ημερησίως ) και επιβίωση στις ηλικιωμένες γυναίκες : Ο στόχος των 10 000 βημάτων / μέρες είναι μια κοινή πεποίθηση ότι είναι απαραίτητος για την υγεία, , αλλά ο αριθμός αυτός έχει περιορισμένη επιστημονική βάση.

Επιπλέον, δεν είναι γνωστό αν η μεγαλύτερη ένταση στο περπάτημα σχετίζεται με οφέλη για την υγεία, ανεξάρτητα από τα βήματα που γίνονται ημερησίως.

Αυτή η μελετη εξέτασε αυτές τους 2 παραμέτρους σε ηλικιωμένες γυναίκες .Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι το περπάτημα τουλάχιστον 4400 βημάτων ημερησίως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (δημοσίευση μελέτης στο JAMA internal medicine , 29/5/2019).

Κάποια στοιχεία της μελέτης : Σχεδόν 17.000 γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ( μέση ηλικία 72 ετών ) έλαβαν μέρος στη μελέτη . Οι συμμετέχουσες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τεταρτημόρια βάσει του μέσου αριθμού των ημερήσιων βημάτων: 2700, 4400, 5900 και 8400.Κατά τη διάρκεια 4 ετών περίπου παρακολούθησης , το 3% των γυναικών απεβίωσε .

Μετά από πολυπαραγοντικη προσαρμογή (για παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα και λοιπές συννοσηροτητες) , οι γυναίκες στα τρία υψηλότερα τεταρτημόρια των ημερήσιων βημάτων είχαν σημαντικά χαμηλότερους κινδύνους θνησιμότητας – μειώσεις κατά 46%, 53% και 66%, αντίστοιχα, από αυτές του κατώτερου τεταρτημόριου.

Συμπεράσματα αναλυτικότερα :

1/ Για τις ηλικιωμένες γυναίκες , περίπου 4400 βήματα / ήμερα σχετίζονταν σημαντικά με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με περίπου 2700 βήματα / ήμερα .

2/ Με περισσότερα βήματα ανά ημέρα, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν σταδιακά μέχρι τον αριθμό των 7500 βαμμάτων περίπου / ήμερα .

3/ Η αυξημένη ένταση δεν συσχετίζονταν σαφώς με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας μετά την καταμέτρηση των συνολικών βημάτων ανά ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Μπορείτε να δείτε και τη σελίδα μας στο Facebook
Categories : Καρδιολογία
Call Now Button