ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  Οι νέες οδηγίες για την αρτηριακή υπέρταση από ESC/ESH προτείνουν εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης εντός και εκτός ιατρείου. Το παραπάνω αποτελεί μια βασική αλλαγή στους διαγνωστικούς αλγορίθμους,καθώς στις προηγούμενες οδηγίες μόνο η αρτηριακή πίεση ιατρείου προτεινόταν για τη διάγνωση της .Για τη μέτρηση και αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου χρησιμοποιείται η 24ωρη περιπατητική καταγραφή της πίεσης και οι μετρήσεις της, κατ’ οίκον.Τα πλεονεκτήματα των μετρήσεων κατ΄ οίκον είναι ότι είναι μια μέθοδος φθηνή, παρέχει πληροφορίες για την αρτηριακή πίεση σε πραγματικές συνθήκες και υπάρχει η ενεργή συμμετοχή του ασθενή. Η μέθοδος μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές και για μεγάλο χρονικό διάστημα.Έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία όσον αφορά τις βλάβες οργάνων στόχων της υπέρτασης.Οι μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, οι βραδινές μετρήσεις, η αξιολόγηση της μεταβλητότητας της τιμής της αρτηριακής πίεσης είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.Τέλος συμβάλλει στη διάκριση δύο ειδικών κατηγοριών υπέρτασης:την υπέρταση της λευκής μπλούζας και την συγκεκαλυμμένη.

Ένα άλλο σημείο αλλαγής στη διαγνωστική στρατηγική στις τρέχουσες οδηγίες είναι η σημασία που δίνεται στη συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία.Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η ελλιπής συμμόρφωση σχετίζεται με αρρύθμιστη υπέρταση. Παρατηρείται στις περισσότερες καταγραφές σε υψηλό ποσοστό ασθενών και σχετίζεται με ιδιαίτερη αύξηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Categories : Καρδιολογία
Call Now Button