Χαμηλές τιμές LDL

Χαμηλές τιμές LDL

Χαμηλές τιμές LDL

Χαμηλές τιμές LDL – αιμορραγικό εγκεφαλικό και χαμηλή τιμή LDL . Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί ο συνδυασμός μεταξύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) χοληστερόλης (LDL-C) και κινδύνου ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (ICH).

Η μελέτη κοόρτης περιελάμβανε 96.043 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 51.3 ετών) χωρις να έχουν στο ιστορικό τους εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρκίνο κατά την έναρξη (2006).

Οι συγκεντρώσεις LDL-C στον ορό αξιολογήθηκαν το 2006, το 2008, το 2010 και το 2012.

Αποτελέσματα:
Υπηρχαν 753 περιστατικά ICH( ενδοεγκεφαλικης αιμορραγίας )κατά τη διάρκεια 9 ετών παρακολούθησης.
Ο κίνδυνος ICH ήταν παρόμοιος μεταξύ των συμμετεχόντων με συγκεντρώσεις LDL από 70 έως 99 mg / dL και εκείνων με συγκεντρώσεις LDL-C ≥100 mg / dL.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με συγκεντρώσεις LDL-C <70 mg / dL είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ICH από εκείνους με συγκεντρώσεις LDL-C 70 έως 99 mg / dL.για συγκεντρώσεις LDL-C από 50 έως 69 mg / dL και ακόμη υψηλότερο για συγκεντρώσεις LDL-C <50 mg / dL.

Συμπερασματικα παρατηρήθηκε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ χαμηλότερης LDL-C και υψηλότερου κινδύνου ICH όταν η LDL-C ήταν <70 mg / dL και η συσχέτιση δεν ήταν σημαντική όταν η LDL-C ήταν> 70 mg / dL.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ιδανικής κλιμάκωσης των τιμών της LDL σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τόσο της αθηροσκληρωτικης νόσου όσο και για αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και του σχεδιασμού καθοδήγησης μελλοντικών μελετών μείωσης των λιπιδίων.

Η μελέτη αυτή για το αιμορραγικό εγκεφαλικό και τις χαμηλές τιμες LDL δημοσιεύτηκε στο Neurology 2 Ιουλίου 2019 .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Μπορείτε να δείτε και τη σελίδα μας στο Facebook
Categories : Καρδιολογία
Call Now Button