Κάπνισμα τέλος

Κάπνισμα τέλος

Κάπνισμα τέλος

Κάπνισμα τέλος θέλουμε πλέον να βάλουμε στη ζωή μας. Νέες μελέτες θα σας συγκλονίσουν

Η χρήση καπνού εξακολουθεί να αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα της παγκόσμιας
επιβάρυνσης νόσου, προκαλώντας περίπου το 12% των θανάτων παγκοσμίως μεταξύ
των ατόμων ηλικίας ≥30. Κάθε χρόνο, ο καπνός σκοτώνει 8 εκατομμύρια ανθρώπους
σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 1,2 εκατομμυρίων μη καπνιστών που
εκτίθενται σε καπνό άλλων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 21% των ενηλίκων,
περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, είναι ενεργοί καπνιστές και πάνω από
το 80% των καπνιστών παγκοσμίως ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Οι
περισσότεροι ενήλικες καπνιστές αναφέρουν ότι θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα,
αλλά πάρα πολλοί θεωρούν δύσκολο να το επιτύχουν. Για την περαιτέρω μείωση του
καπνίσματος παγκοσμίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στοχεύει να
υποστηρίξει 100 εκατομμύρια καπνιστές να το σταματήσουν οριστικά μέσω της
εκστρατείας «Commit to Quit- Δέσμευση για διακοπή» που ξεκίνησε την Παγκόσμια
Ημέρα Καπνού (World No Tobacco Day). Απαιτούνται μεγαλύτερες παγκόσμιες
προσπάθειες για να στηριχθούν οι στόχοι του ΠΟΥ και να μας οδηγήσουν πιο γρήγορα
προς το τέλος του καπνίσματος.
Παρά τις παγκόσμιες μειώσεις στη χρήση καπνού, η εισαγωγή ηλεκτρονικών τσιγάρων
και άλλων νεότερων προϊόντων καπνού με αρωματικές ουσίες επηρεάζει δραματικά τη
χρήση καπνού στους νέους σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά
χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ 13 και 15 ετών είναι υψηλότερα στην Πολωνία
(23,4%), στην Ουκρανία (18,4%), στη Λετονία (18,0%) και στην Ιταλία (17,5%). Στις
ΗΠΑ, όπου δημιουργείται κυβερνητικός κανονισμός για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το
ποσοστό χρήσης νέων ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νέους έχει αυξηθεί
σημαντικά. Το 2020, περισσότερο από 3,6 εκατομμύρια έφηβοι στις ΗΠΑ
χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά τσιγάρα, συμπεριλαμβανομένου του 19,6% των νέων
στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ο θερμαινόμενος καπνός, τα προϊόντα
νικοτίνης και άλλα αναδυόμενα προϊόντα καπνού περιλαμβάνουν συνήθως
γλυκαντικές ουσίες, δυόσμο και άλλα συστατικά με χαρακτηριστικές γεύσεις και
ενέχουν κινδύνους για την παγκόσμια υγεία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.
Με αυτήν την κοινή γνώμη, η American Heart Association (AHA), το World Heart
Federation, η European Society of Cardiology, και το American College of Cardiology
απαιτούν μεγαλύτερη δράση σε παγκόσμια κλίμακα για τον τερματισμό της επιδημίας
του καπνού μια για πάντα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν πιο άμεση δράση για να
εφαρμόσουν το πλαίσιο MPOWER του ΠΟΥ, το οποίο σκιαγραφεί έξι βασικές
στρατηγικές πολιτικής που έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη χρήση καπνού, όπως
περιέχονται στη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού. Για να
επιταχυνθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέσω της εκστρατείας ««Commit to Quit»
του ΠΟΥ, οι χώρες πρέπει να χρηματοδοτήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές
πρόληψης του καπνίσματος που επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου
MPOWER. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα αναδυόμενα προϊόντα καπνού για την προστασία των
νέων και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

 

Νικοτίνη και υγεία
Αν και η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που σχετίζεται με τον καπνό οφείλεται κυρίως
σε άλλες χημικές ουσίες, η νικοτίνη είναι η κύρια εθιστική ουσία στα προϊόντα καπνού
που κάνει τα άτομα να χρησιμοποιούν καπνό να συνεχίζουν να βρίσκονται σε κίνδυνο
να υποστούν βλάβες που σχετίζονται με τον καπνό. Ως εκ τούτου, η έννοια του εθισμού
στη νικοτίνη και οι συνέπειές της, από την άποψη της επιβλαβούς χρήσης προϊόντων
καπνού, θα πρέπει να αποτελούν κεντρικές κανονιστικές και πολιτικές προσεγγίσεις
για τη μείωση της χρήσης καπνού.
Η νικοτίνη ενέχει κινδύνους για το καρδιαγγειακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της
αύξησης της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού, της ροής του αίματος στην
καρδιά και της στένωσης των αρτηριών. Η νικοτίνη μπορεί επίσης να συμβάλει στη
σκλήρυνση των αρτηριακών τοιχωμάτων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει
σε καρδιακή προσβολή. Η νικοτίνη επηρεάζει επίσης την ανάπτυξη του εγκεφάλου και
ενέχει κινδύνους για τη νεολαία, τις εγκύους και το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Η έκθεση
στη νικοτίνη κατά την εφηβεία μπορεί να προκαλέσει εθισμό και να βλάψει τον
αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η νικοτίνη μπορεί να
περάσει τον πλακούντα και να οδηγήσει σε πολλαπλές ανεπιθύμητες ενέργειες,
συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου αιφνιδίου βρεφικού θανάτου.
Απαιτείται μεγαλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της νικοτίνης στην καρδιαγγειακή
υγεία και των προϊόντων νικοτίνης στα παιδιά και τη νεολαία, αλλά και ενημέρωση για
περαιτέρω θεραπείες και ρυθμιστικών προσεγγίσεων στη νικοτίνη. Προς το σκοπό
αυτό, το AHA δεσμεύτηκε με 17 εκατομμύρια $ στις αρχές του 2020 για τη
χρηματοδότηση έρευνας σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της νικοτίνης στην υγεία
και για τον εντοπισμό πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων θεραπείας για να
βοηθήσουν τους νέους να εγκαταλείψουν τα προϊόντα νικοτίνης.
Καύσιμα τσιγάρα και υγεία
Οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία από το κάπνισμα είναι πολύ καλά
εδραιωμένες. Το κάπνισμα τσιγάρων επηρεάζει αρνητικά σχεδόν κάθε όργανο του
σώματος, και το προσδόκιμο ζωής των καπνιστών είναι περίπου 10 χρόνια λιγότερο
από τους μη καπνιστές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κάπνισμα και η έκθεση σε παθητικό
κάπνισμα είναι υπεύθυνες για περίπου 1 στους 5 (21%) του συνόλου των θανάτων που
αποδίδονται σε στεφανιαία νόσο. Η χρήση καπνού αυξάνει επίσης τον κίνδυνο που
σχετίζεται με αναδυόμενες ασθένειες. Ως πρόσφατο παράδειγμα, διαθέσιμα στοιχεία
δείχνουν ότι το κάπνισμα συνδέεται με αυξημένη σοβαρότητα της νόσου και θάνατο
σε νοσοκομειακούς ασθενείς με νόσο κοροναϊού 2019 (COVID-19). Επειδή η χρήση
καύσιμων προϊόντων καπνού είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας, η
ουσιαστική μείωση αυτής της χρήσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες
για βελτίωση της παγκόσμιας υγείας. Κάπνισμα τέλος
Ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγεία
Οι μακροχρόνιες επιδημιολογικές μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών
τσιγάρων στην ατομική και τη δημόσια υγεία είναι προκλητικές, επειδή αυτά τα
προϊόντα εξελίχθηκαν γρήγορα από την εμφάνισή τους στα μέσα της δεκαετίας του
2000. Στην ολοκληρωμένη αναθεώρησή του, οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστήμης,
Μηχανικής και Ιατρικής των ΗΠΑ δήλωσαν ότι υπάρχουν «πειστικά στοιχεία ότι εκτός
από τη νικοτίνη, τα περισσότερα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου περιέχουν και
εκπέμπουν πολλές δυνητικά «τοξικές ουσίες» και ότι η πιθανή έκθεση σε αυτές τις
τοξικές ουσίες είναι εξαιρετικά μεταβλητή, δεδομένου του εύρους των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του τρόπου χρήσης των συσκευών ηλεκτρονικού
τσιγάρου. Σε σύγκριση με τη χρήση κλασσικού τσιγάρου, ένα συγκριτικό πολύ υψηλού
κινδύνου, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ενέχει πιθανώς μικρότερο
κίνδυνο. Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα
συστατικά τους αερολύματος, η νικοτίνη, οι διαλύτες ατμών, τα σωματίδια, τα μέταλλα
και τα αρώματα μπορούν να έχουν επιβλαβή αποτελέσματα στο καρδιαγγειακό
σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, και στον εγκέφαλο. Κάπνισμα τέλος
Αν και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία για τους ενήλικες είναι ασαφείς, η
χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των νέων αποτελεί σαφή απειλή για τη δημόσια
υγεία. Στις ΗΠΑ, η δραματική αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των
νέων είναι πρωτοφανής, και εκατομμύρια νέοι που δεν θα είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ
τσιγάρα ή άλλα προϊόντα καπνού χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η εισαγωγή
συστημάτων διανομής υψηλής νικοτίνης όπως το JUUL μεταμόρφωσε το τοπίο του
ηλεκτρονικού τσιγάρου και αύξησε το δυναμικό εθισμού για τους νέους. Η χρήση του
ηλεκτρονικού τσιγάρου σχετίζεται επίσης με αυξημένες πιθανότητες καπνίσματος
τσιγάρων μεταξύ εφήβων που δεν είχαν προηγούμενη πρόθεση να καπνίσουν
συμβατικά τσιγάρα και ισχυρισμούς ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παίζουν σημαντικό
ρόλο στη μείωση της συνολικής χρήσης νικοτίνης και καπνού.
Τα στοιχεία είναι περιορισμένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών
τσιγάρων ως βοήθειας διακοπής του καπνίσματος. Πολλοί χρήστες ηλεκτρονικών
τσιγάρων συνεχίζουν επίσης να καπνίζουν τσιγάρα και παράλληλα να κάνουν χρήση
ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ συνεχίζουν να καπνίζουν παραδοσιακά τσιγάρα χωρίς
αυτό να σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά διακοπής. Μια ανασκόπηση του Cochrane
του 2020 βρήκε μόνο μέτρια στοιχεία ότι τα ποσοστά διακοπής ήταν υψηλότερα μεταξύ
εκείνων που τυχαιοποιήθηκαν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης σε
σύγκριση με τη θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης και μεταξύ εκείνων που τυχαία
είχαν λάβει ηλεκτρονικά τσιγάρα νικοτίνης σε σύγκριση με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
νικοτίνης. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα βασίστηκαν σε λίγες μόνο μεγάλες
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση
της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην προώθηση της διακοπής
σε σχέση με τις εγκεκριμένες φαρμακοθεραπείες. Απαιτείται επίσης πρόσθετη εργασία
για την εκτίμηση του επιπολασμού και του αντίκτυπου της διπλής χρήσης, εάν η χρήση
νεότερων προϊόντων καπνού είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε πλήρη αποχή από τη
χρήση καύσιμου καπνού και εάν αυτά τα προϊόντα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία εάν είναι συνέχισε μακροπρόθεσμα.
Νέα προϊόντα καπνού και υγεία Κάπνισμα τέλος
Ο θερμός καπνός, τα προϊόντα θήκης νικοτίνης και άλλα νέα προϊόντα καπνού
αντιπροσωπεύουν χαλαρά μια αναδυόμενη κατηγορία προϊόντων καπνού που
διατίθενται στο εμπόριο από τη βιομηχανία ως προϊόντα μειωμένης έκθεσης ή
τροποποιημένου κινδύνου. Υπάρχουν προς το παρόν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με
τους μακροπρόθεσμους ατομικούς κινδύνους για την υγεία που ενέχουν αυτά τα
προϊόντα αλλά και τον πιθανό αντίκτυπό τους στη δημόσια υγεία. Τα θερμαινόμενα
προϊόντα καπνού περιέχουν νικοτίνη και άλλα δυνητικά επιβλαβή συστατικά και η
πιθανότητα μειωμένης έκθεσης δεν σημαίνει ότι είναι αβλαβή ή εγγενώς σχετίζονται
με μειωμένο κίνδυνο. Τα προϊόντα θήκης νικοτίνης είναι ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα τμήματα της λιανικής αγοράς καπνού στις ΗΠΑ και υπάρχουν έντονες
ανησυχίες σχετικά με την προσβασιμότητα και τη χρήση τους από τη νεολαία. Οι
κυβερνήσεις θα πρέπει να καθιερώσουν και να επιβάλουν ισχυρά συστήματα για
ενδελεχή εκτίμηση των νέων προϊόντων στην αγορά και να εμποδίσουν τη βιομηχανία
να υποβάλει ισχυρισμούς υγείας για προϊόντα που δεν τεκμηριώνονται από αυστηρή
έρευνα και δεν επιτρέπεται μέσω κανονιστικής αναθεώρησης. Οι παρεμβάσεις ελέγχου
καπνού, όπως το MPOWER, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα καπνού.
Ο ρόλος των γεύσεων
Αν και αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και
του Καναδά, έχουν περιορίσει την πώληση ορισμένων προϊόντων καπνού με γεύση,
πρέπει να αναληφθεί μεγαλύτερη δράση για να διασφαλιστεί ότι τα αρωματισμένα
προϊόντα καπνού δεν αυξάνουν τις ανισότητες που σχετίζονται με τον καπνό και
προωθούν τη νεολαία. Για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, πολλές μάρκες τσιγάρων
μενθόλης εισήχθησαν τη δεκαετία του 1980 για να προσελκύσουν νέους καπνιστές και
το 2018, τα τσιγάρα μενθόλης αντιπροσώπευαν το 48% της συνολικής αγοράς. Στις
Φιλιππίνες, όπου η χρήση τσιγάρου μενθόλης είναι υψηλή, τα τσιγάρα με κάψουλες
αρώματος έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή. Σήμερα, περίπου οι μισοί από τους νέους
των ΗΠΑ που καπνίζουν τσιγάρα αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τσιγάρα μενθόλης,
και περίπου το 86% των Μαύρων καπνιστών και το 46% των Ισπανόφωνων καπνιστών
καπνίζουν τσιγάρα μενθόλης σε σύγκριση με μόνο το 29% των Λευκών καπνιστών. Οι
χώρες πρέπει να ακολουθήσουν το προβάδισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
απαγόρευσε την πώληση τσιγάρων μενθόλης μέσω της οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα
καπνού. Τα νεότερα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
τσιγάρων, του θερμαινόμενου καπνού και των προϊόντων θήκης νικοτίνης, πωλούνται
σε μια ευρεία γκάμα νεανικών γευμάτων. Πρέπει να αναληφθεί μεγαλύτερη παγκόσμια
δράση για την άρση όλων των ελκυστικών για νέους και άλλων χαρακτηριστικών μη
καπνού από όλα τα προϊόντα καπνού.
Ευκαιρία για παγκόσμιο αντίκτυπο Κάπνισμα τέλος
Υπάρχει τεράστιο δυναμικό μείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων, εφαρμόζοντας
στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου καπνού με βάση τον πληθυσμό. Η εφαρμογή του
πλαισίου WHO MPOWER μειώνει αποτελεσματικά τη χρήση καπνού μεταξύ
ενηλίκων και νέων. Αύξηση της τιμής των προϊόντων καπνού, μέσω ειδικών φόρων
κατανάλωσης και άλλων μέσων, και οι εκστρατείες αντιπαραβολής με στόχο τη
νεολαία μειώνουν αποτελεσματικά τη χρήση καπνού μεταξύ των νέων. Με αυτές τις
διαθέσιμες τεκμηριωμένες στρατηγικές, ο ΠΟΥ παρακολουθεί την πρόοδο προς έναν
παγκόσμιο στόχο για 30% σχετική μείωση του επιπολασμού της χρήσης καπνού έως
το 2025. Ομοίως, η AHA εργάζεται για έναν φιλόδοξο στόχο τελικού παιχνιδιού
καπνού 5% ή λιγότερο επιπολασμός στις ΗΠΑ. Δυστυχώς, τα τρέχοντα ποσοστά
χρήσης καπνού υποδηλώνουν ότι αυτοί οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν χωρίς ισχυρότερη
ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής.
Εκτιμάται ότι περίπου 780 εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές παγκοσμίως θέλουν να
σταματήσουν, και η εκστρατεία «Commit to Quit» του ΠΟΥ στοχεύει να υποστηρίξει
100 εκατομμύρια από αυτούς να σταματήσουν με επιτυχία. Πρέπει να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη ενηλίκων καπνιστών που θέλουν να
σταματήσουν μέσω παρεμβάσεων θεραπείας και μέσω μέτρων πολιτικής που
δημιουργούν υποστηρικτικά περιβάλλοντα για διακοπή.
Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν σημαντική
παγκόσμια απειλή για την υγεία μέσω δραματικών αυξήσεων στη χρήση καπνού και
νικοτίνης για νέους. Πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει την εμπορία ηλεκτρονικών
τσιγάρων και θερμαινόμενων προϊόντων καπνού χρησιμοποιώντας την αρχή της
προφύλαξης (δηλαδή ότι η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας διαδικασίας των
οποίων τα τελικά αποτελέσματα είναι άγνωστα θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου
υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλειά του). Οι
Διεθνείς Ενώσεις κατά της φυματίωσης και της πνευμονικής νόσου έχει σκιαγραφήσει
μια ισχυρή λογική γιατί οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος πρέπει να
απαγορεύσουν την πώληση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων διανομής νικοτίνης
εντελώς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτείται πιο αποτελεσματική ρύθμιση των
διαδικτυακών πωλήσεων ηλεκτρονικών τσιγάρων και ηλεκτρονικών υγρών για να
καταστούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα λιγότερο προσιτά στους νέους. Πρέπει να
αναληφθούν γρήγορα μέτρα σε χώρες όπου τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούνται
ευρέως εάν θέλουμε να μειώσουμε τον εθισμό στη νικοτίνη και τη χρήση καπνού στους
νέους, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεκμηρίωσης
που βασίζονται σε στοιχεία ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση για ενήλικες που
επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα καύσιμων τσιγάρων.
Αντιμετώπιση της πρόκλησης: ο ρόλος της American Heart Association και των
συνεργατών της

Κάπνισμα τέλος
Η AHA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιολογίας, το Αμερικανικό Κολέγιο
Καρδιολογίας και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας δεσμεύονται να τερματίσουν
την παγκόσμια επιδημία καπνού μέσω της υποστήριξης πολιτικών που αποδεικνύουν
ότι μειώνουν τη χρήση καπνού και ενθαρρύνουν πιο τολμηρές κυβερνητικές δράσεις
για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μαζί και με άλλους παγκόσμιους εταίρους,
συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να εφιστούμε την προσοχή μας στις πρακτικές της
καπνοβιομηχανίας που προωθούν τα εθιστικά και θανατηφόρα προϊόντα
της. Αναγνωρίζοντας τους τεράστιους φόρους που έχουν τα καύσιμα προϊόντα καπνού
στην παγκόσμια υγεία, ζητούμε ισχυρότερες κυβερνητικές δράσεις που μειώνουν
ταχύτερα τη χρήση καύσιμων προϊόντων καπνού. Προς τον σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε
τη μείωση των συγκεντρώσεων νικοτίνης σε όλα τα καύσιμα προϊόντα
καπνού διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η επόμενη γενιά δεν είναι εθισμένος σε νέα
προϊόντα παράδοσης νικοτίνης.

Κάπνισμα τέλος
Το πλαίσιο MPOWER και οι δεκαετίες εμπειρίας στον έλεγχο του καπνού παρέχουν
έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του τέλους του καπνού. Καλούμε τις κυβερνήσεις
να αυξήσουν την τιμή των προϊόντων καπνού σε επίπεδα που προωθούν
αποτελεσματικά τη διακοπή των ενηλίκων και μειώνουν ουσιαστικά τη μύηση των
νέων. Η εξάλειψη της πώλησης τσιγάρων μενθόλης και άλλων αρωματισμένων
προϊόντων καπνού είναι απαραίτητη για την εξάλειψη της παγκόσμιας επιδημίας
καπνού και οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαλείψουν την πώληση όλων των προϊόντων
καπνού με χαρακτηριστικές γεύσεις για να μειώσουν ουσιαστικά την έναρξη της
νεολαίας και να αντιμετωπίσουν τις διαφορές που σχετίζονται με τον καπνό. Οι
κυβερνήσεις πρέπει να προστατεύουν τους ανθρώπους από τον καπνό θεσπίζοντας
ολοκληρωμένες πολιτικές χωρίς καπνό, συμπεριλαμβανομένων καύσιμων,
θερμαινόμενων καπνών και ηλεκτρονικών προϊόντων, για όλους τους εσωτερικούς
δημόσιους χώρους. Στο μέτρο του δυνατού σύμφωνα με τα υφιστάμενα νομικά
πλαίσια, οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν και να επιβάλουν ολοκληρωμένες
απαγορεύσεις για τη διαφήμιση, τις προωθήσεις και τις χορηγίες στον κλάδο του
καπνού . Κάπνισμα τέλος πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές προειδοποιητικές
προειδοποιήσεις για την υγεία σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων καπνού και, όπου
είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται απλές / τυποποιημένες συσκευασίες προϊόντων καπνού.
Θα υποστηρίξουμε επίσης μια πρόσθετη και πιο ισχυρή έρευνα για τον προσδιορισμό
πρόσθετων στρατηγικών που βοηθούν τους εγκατεστημένους χρήστες καπνού να
σταματήσουν επιτυχώς, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία. Περιμένουμε να εφαρμοστεί
η ίδια αυστηρότητα έρευνας και ρύθμισης σε όλα τα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι
είναι αποτελεσματικά στη βοήθεια των ενηλίκων να σταματήσουν. Για παράδειγμα,
καλοσχεδιασμένες κλινικές μελέτες προϊόντων με δυνατότητα διακοπής, όπως τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα, πρέπει να διεξάγονται υπό και να ελέγχονται από σχετικούς
νόμους και οργανισμούς για τη χορήγηση ναρκωτικών.
Τέλος, οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα για να περιορίσουν ή να
απαγορεύσουν την πώληση προϊόντων καπνού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι
εγκατεστημένοι χρήστες καπνού έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να
σταματήσουν με επιτυχία.

Κάπνισμα τέλος
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το χειρόγραφο είναι αυτές των συγγραφέων και
επομένως δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις αντίστοιχες πολιτικές της American
Heart Association, Inc., της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιών, του Αμερικανικού
Κολλεγίου Καρδιολογίας ή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.

πηγή: Ελληνική καρδιολογική εταιρεία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Categories : Καρδιολογία
Call Now Button