ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Καρδιολόγος Σέρρες ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ Σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4479/2017 ΦΕΚ 94/29-6-2017  όπου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ορίζεται ότι πλέον ότι η θεσπισθείσα κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Σύμφωνα δε με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 03/08/2018 ΦΕΚ 3254 ορίζεται σαφώς ότι οι απαιτούμενες υποχρεωτικές εξετάσεις για την έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή είναι:

α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αναλόγως δε των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι εξετάζοντες ιατροί κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια διευκρίνηση

Δείτε μας και στη σελίδα μας στο facebook

Categories : Καρδιολογία
Call Now Button