ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠροαθλητικός έλεγχος

Καρδιολόγος Σέρρες εικόνα

ΠΡΟΑΘΛΗΤΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ

Παρά την αύξηση και πρόοδο των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων,οι αιφνίδιοι θάνατοι αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους εξακολουθούν να συμβαίνουν.Το φαινόμενο εγείρει πρακτικά δύο ζητήματα.Αρχικά,τι είδους εκτίμηση χρειάζεται πριν την ασχολία τους με τις αθλητικές δραστηριότητες και εν συνεχεία εάν επιτρέπεται κι τι είδους άσκηση ,σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.Οι απαντήσεις είναι περίπλοκες καθώς και αμφιλεγόμενες και εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία(άνω ή κάτω των 35 ετών),την υποκείμενη καρδιακή  νόσο και  είδος της αθλητικής δραστηριότητας.

 

 

 

Πρωτόκολλο καρδιολογικού ελέγχου αθλητών

1.Ατομικό αναμνηστικό

2.Οικογενειακό αναμνηστικό

3.Κλινική εξέταση

-Ηλεκτροκαρδιογράφημα & υπερηχογράφημα καρδιά

Ύποπτα ευρήματα κατά την κλινική εξέταση αθλητών

Συστολικό ή διαστολικό φύσημα βαθμού >2/6

Αρτηριακή πίεση πάνω απ’ο 140/90 σε ηρεμία

Διαφορά συστολικής πίεσης πάνω από 10 mmHg μεταξύ των δύο άκρων

S1,S2 άρρυθμοι

Μέσο- ή τελοσυστολικό κλικ

Μονήρης S2 ή διχασμός S2

Συμπέρασμα

Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση “ύποπτων” αθλητών μπορεί να τροποποιήσει ευνοϊκά την έκβαση της νόσου και να μειώσει την πιθανότητα αιφνίδιου θανάτου.Μεγάλο πρόβλημα στην κλινική πράξη αποτελούν οι υποκλινικές μορφές των καρδιαγγειακών νοσημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο.Το ιδανικό θα  είναι ο προαγωνιστικός έλεγχος να διεξάγεται από εκπαιδευμένο ιατρό.Στόχος του καρδιολογικού ελέγχου των αθλητών, δεν είναι ο αποκλεισμός τους από την άσκηση,αλλά η σωστή συμβουλευτική ως προς το είδος και τους χαρακτήρες αυτής, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνη και ωφέλιμη για τους ίδιους αλλά και για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές αποτέλεσμα ακατάλληλων δραστηριοτήτων.

Categories : Καρδιολογία
Call Now Button